Stavební závod

Stavební závod firmy ZEVOS, a.s. datuje své počátky od roku 1968. Jeho hlavní náplní bylo provádění staveb a jejich oprav pro zemědělské podniky. V té době patřil k největším stabebním firmám pro potřeby zemědělství Jihomoravského kraje.

Nejvýznačnější stavby do roku 1989

 • Agrochemický podnik, Staré Město
 • Agrochemický podnik, Uherský Brod
 • Velkokapacitní kravín, Nedakonice
 • Velkokapacitní kravín, Bojkovice
 • Velkokapacitní kravín, Záhorovice
 • Mrazírny Kunovice

Po roce 1989 prošla firma náročnou transformací a začala se specializuovat na občanskou, bytovou a průmyslovou výstavbu, včetně provádění inženýrských staveb. V poledních letech překračuje objem výroby 120 mil. Kč za rok. Firma je zakládajícím členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a v okrese Uherské Hradiště patří ve svém oboru k největší.

Priority stavebního závodu

 • vysoká kvalita prací
 • systém řízení jakosti dle ISO
 • serioznost
 • komunikace se zákazníkem
 • vysoká odborná zdatnost

Strategie a cíl

Vychází z komplexnosti našich služeb, solidnosti, operativnosti, ze zkušeností našich techniků a profesionality výrobních dělníků.

Vyslovenou myšlenku našeho zákazníka zrealizovat od projektové dokumentace včetně zajištění veškerých správních řízení až po předání díla do užívání. Výsledek musí být po všech stránkách reprezentativní a pozitivně ovlivňující dojem z firemního loga „Naše práce je vidět„.

Nejvýznačnější stavby po roce 1989

 • Rekonstrukce okresní pobočky Uherské Hradiště VZP Praha
 • Hotel Synot Staré Město
 • Banka IPB Uherské Hradiště
 • Sklad hotových výrobků LINEA Nivnice
 • Supermarket Jednota Kunovice
 • Přístavby sportovní haly OÚ Staré Město
 • Hotel PALACE Luhačovice
 • Hotel RACEK Ostrožská Nová Ves
 • RIVIERA Luhačovice
 • Benzínová stanice ÖMV Staré Město
 • Nádvoří staré radnice Uherské Hradiště
 • Mléčná farma Těšov – ZEMASPOL
 • Farní úřad Uherský Brod – rekonstrukce
 • Farní kostel Uherský Brod – rekonstrukce
 • Kostel Jana Husa Uherský brod – rekonstrukce
 • Oprava kostela Povýšení svatého Kříže – Strání
 • 60 bytových jednotek Uherské Hradiště – Východ
 • INREKA – Újezdec u Luhačovic – rekonstrukce a dostavba
 • Tržnice Buchlovice
 • Ústav sociální péče pro dospělé – Staré Město
 • Dětský domov Bojkovice
 • Stavební úpravy zimního stadionu v Uherském Hradišti
 • Zateplení a výměna oken ZŠ Větrná – Uherské Hradiště
 • Oprava a rekonstrukce lázeňského domu Růžová – Luhačovice
 • Štěrkovna Polešovice – Kolébky
 • Oprava a rekonstrukce Společenského domu – Luhačovice
 • Vysokoškolský areál Uherské Hradiště – rekonstrukce budovy č.17
 • Tělocvična Šumice
 • Sídlo firmy SYNOT W, a.s. – Uherské Hradiště
 • Vnitroblok domů č. 992-994 vč. Minihřiště – Uherský Brod
 • Centrální dětská hřiště na sídlišti Štěpnice, ve Smetanových sadech, ul. Svatováclavská – Uherské Hradiště
 • Minihřiště ZŠ Výsluní Uherský Brod
 • Minihřiště Uherské Hradiště Mařatice – Východ
 • Rekonstrukce ZŠ Jablůnka na OÚ