Skladovací sila na obilí, Agrokomplex Kunovice Rekonstrukce hotelu Riviera, Luhačovice Rekonstrukce Společenského domu Lázní Luhačovice Rekonstrukce objektu Lipová, Luhačovice Výstavba nové skladové haly Linea Nivnice Celková revitalizace budovy EGP Invest

Zevos a.s. – Stavební závod Uherský Brod

ZEVOS a. s. Uherské Hradiště byla založena rozhodnutím správní rady společného podniku a valné hromady a. s. dne 24. 1. 1992 a zapsána do Obchodního rejstříku OS Brno-venkov dne 11.9.1992 Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901.
Klademe si za cíl vyslovenou myšlenku našeho zákazníka zrealizovat od projektové dokumentace včetně zajištění veškerých správních řízení až po předání díla do užívání. Výsledek musí být po všech stránkách reprezentativní a pozitivně ovlivňující dojem z firemního loga – Naše práce je vidět.

PRONÁJEM

Mechanizace

Stavební mechanizace, lešení, bednění, míchaček, hutnících pěchů, kompresorů, …

DOPRAVA

Sypký materiál

Pro veškeré výkopové práce, přemisťování sypkých hmot a demolice.