Stavební úpravy Zimního stadionu Uherské Hradiště

Investor: Město Uherské Hradiště
Doba výstavby: 5/2004 — 10/2006
Náklad: 31,419 mil. Kč (bez DPH)