Skladovací sila na obilí

Investor: Agrokomplex Kunovice,a.s.
Doba výstavby: 1/2011 — 6/2011
Náklad: 19,502 mil. Kč (bez DPH)