Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2011 Zlínského Kraje, Rekonstrukce sokolovny, PolešoviceRekonstrukce sokolovny, Polešovice
Investor: Tělovýchovná jednota Polešovice
Čestné uznání v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí

« Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2011 Zlínského Kraje, Rodinný dům Podolí