ZTV – Výrobní a skladová hala, Nivnice

Investor: Teknia Uherský Brod, a.s.
Doba výstavby: 3 – 12/2011
Náklad: 78,875 mil. Kč