Stavební úpravy budovy EGP Invest

Investor: EGP Invest, s. r. o.
Doba výstavby: 6/2010 — 9/2010
Náklad: 11,666 mil. Kč